System Chłodzenia Składników Mieszanki Betonowej


System Chłodzenia Składników Mieszanki Betonowej ACS (Aggregate Cooling System) jest nowym, opatentowanym systemem w kontenerowej zabudowie, przeznaczonym do chłodzenia wody oraz minerałów. System ten jest przystosowany do funkcjonowania nawet w klimacie pustynnym bez użycia lodu. ACS można zastosować w nowobudowanych węzłach betoniarskich, jak również zintegrować z istniejącą infrastrukturą.


Prospekty: Aggregate Cooling System

Angielski

 


Chłodzenie Składników Mieszanki Betonowej (ACS)

Obniżanie temperatury mieszanki betonowej jest zwyczajowo realizowane przy pomocy lodu. Metody bezpośredniego chłodzenia minerałów nie zdobyły powszechnego uznania wśród porducentów betonu.Jest rzeczą oczywistą, że wytwarzanie lodu w gorącym klimacie pozostaje najdroższą metodą chłodzenia betonu.Naszym celem jest uniknięcie wytwarzania lodu dzięki zastosowaniu bardziej inteligentnego i ekonomicznego sposobu chłodzenia betonu.

 

Nowe rozwiązanie firmy LINTEC ACS (=Aggregate Cooling System) schładza wszystkie minerały bezpośrednio. W specjalnie zaprojektowanym i opatentowanym procesie technologicznym, wykorzystującym jedynie zimną wodę i powietrze zewnętrzne, dokonuje się schłodzenie zarówno piasku jak i żwiru.

 

Taki sposób chłodzenia minerałów umożliwia produkcję betonu bez zastosowania lodu nawet w najgorętszym klimacie.

 

Zastosowanie Systemu Chłodzenia Składników Mieszanki Betonowej ACS obniża koszty produkcji betonu o około 50% w porównaniu do tradycyjnych metod z wykorzystaniem lodu.LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188