Wytwórnie mas bitumicznych – CSD 2500 – 160 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 160 t/h do zastosowań mobilnych i stacjonarnych. Konstrukcja wieży na bazie kontenerów morskich 40'.

Opis Jednostka CSD 2500
Ilość pokładów sit Liczba 4/5
Zasobnik gorących kruszyw t 25/45
Silos wypełniacza własnego t 25/45
Wielkość mieszalnika kg 2.500
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 13

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188