Wytwórnie mas bitumiczych – CSD 2500 B – 160 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 160 t/h do zastosowań mobilnych i stacjonarnych. Jeszcze bardziej ekonomiczna wersja z konstrukcją wieży na bazie kontenerów 20’.

Opis Jednostka CSD 2500 B
Ilość pokładów sit Liczba 5
Zasobnik gorących kruszyw t 45
Silos wypełniacza własnego t 45
Wielkość mieszalnika kg 2.500
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 13

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188