Wytwórnie mas bitumicznych – CSD 3000 – 240 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 240 t/h do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Opis Jednostka CSD 3000
Ilość pokładów sit Liczba 5/6
Zasobniki gorących kruszyw t 35/41
Silos wypełniacza własnego t 45
Wielkość mieszalnika kg 3.500
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 19

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188