Wytwórnie mas bitumicznych – CSM 2500 – 160 t/h

Montowana w kontenerach morskich wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 160 t/h z konwencjonalną technologią przesiewania do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Opis Jednostka CSM 2500
Ilość pokładów sit Liczba 6
Zasobnik gorących kruszyw t 60
Silos wypełniacza własnego t 45
Wielkość mieszalnika kg 2.500
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika t/h 160

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188