Wytwórnie mas bitumicznych – CSM 4000 – 320 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 320 t/h z konwencjonalną technologią przesiewania do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.

Opis Jednostka CSM 4000
Ilość pokładów sit Liczba 6
Zasobnik gorących kruszyw t 100
Silos wypełniacza własnego t 60
Wielkość mieszalnika kg 4.000
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 24

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188