Wytwórnie mas bitumicznych – CSM 5000 – 400 t/h

W pełni montowana w kontenerach wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 400 t/h z konwencjonalną technologią przesiewania do zastosowań stacjonarnych i mobilnych.

Opis Jednostka CSM 5000
Ilość pokładów sit Liczba 6
Zasobnik gorących kruszyw t 120
Silos wypełniacza własnego t 60
Wielkość mieszalnika kg 5.000
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 30

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188