Wytwórnie mas bitumicznych – CSD 1510 – 120 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych o wydajności 120 t/h do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Opis Jednostka CSD 1510
Ilość pokładów sit Liczba 4
Zasobnik gorących kruszyw t 25
Silos wypełniacza własnego t 15
Wielkość mieszalnika kg 1.650
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 8


LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188