System LINTEC do produkcji asfaltu na ciepło (LEP)


LEP (LINTEC Ecological Processing), droga w przyszłość przyjazną przyrodzie

Wdrożenie w Europie technologii produkcji asfaltu na ciepło jest pierwszym krokiem do rozpropagowania tej technologii na całym świecie.

 

Do zastosowania w różnych modelach wytwórni mas bitumicznych: nowych lub istniejących  - jako instalacja doposażająca!

 

- redukcja emisji pyłów do 35 %
- redukcja emisji CO2 do 35 % 
- oszczędności energetyczne do 40 %
- redukcja temperatury procesu produkcyjnego o ok. 80° C
- skład oraz trwałość MMA na ciepło jest taka sama jak MMA na gorąco
- temperatura procesu produkcyjnego 95 – 100° C
- rodzaj technologii: piana bitumiczna

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje zajrzyj do karty katalogowej lub skontaktuj się z nami pisząc email: info@lintec-gmbh.de

 LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188